Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1-1-2022 (voor alle zorg- en dienstverlening aan clienten)

Carinova gebruikt de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden zoals ontwikkeld door Actiz en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). In onderstaande folder staat kort uitgelegd wat deze nieuwe Algemene Voorwaarden voor u betekenen: Folder algemene voorwaarden, klik hier

De algemene voorwaarden kunt u vinden in de Algemene module
 Algemene module

Algemene leveringsvoorwaarden Carinova (voor alle leveringen van Carinova aan derden)
 
Algemene leveringsvoorwaarden Carinova
 
Leveringsvoorwaarden Carinova Thuizz (voor abonnees Carinova Thuizz; n.b. voorheen Servicepakket)

 Leveringsvoorwaarden Carinova Thuizz


Leveringsvoorwaarden Carinova Mantelzorgondersteuning inclusief vrijwillige thuiszorg
 Leveringsvoorwaarden Carinova Mantelzorgondersteuning

Om de documenten te kunnen bekijken, moet u wel Adobe Acrobat Reader op uw computer installeren. Als u nog geen versie van Acrobat Reader heeft geïnstalleerd, verwijzen wij u graag door naar de Adobe website waar u het programma gratis kunt downloaden.