Cliëntenraad

Vertrouwd Dichtbij
Carinova wil ervoor zorgen, dat u bij ziekte, een beperking of ouderdom zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen of zo thuis als mogelijk.
Dit wordt gerealiseerd met uitgebreide thuiszorg, goede wijkgerichte zorg en behandeling in de buurt én met woonzorgvoorzieningen op diverse locaties.

Cliëntenraad

Uw zorg is onze zorg!

Als cliënt of als bewoner van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de Cliëntenraad. Wij als Cliëntenraad hechten veel waarde aan uw mening en inbreng.
Dit om alle cliënten, bewoners én hun naaste betrokkenen één stem te geven.


Vertrouwd dichtbij?

Wilt u graag meepraten op uw eigen locatie of binnen uw eigen regio, dan kunt u uw stem laten horen in het lokaal overleg of cliëntenpanel. Hierbij is een contactpersoon van de Cliëntenraad aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw locatiemanager/teamleider.

Wat we doen

De Cliëntenraad behartigt de belangen van u als cliënt, bewoner én naast betrokkene. Wij horen dan ook graag hoe u de zorg ervaart en uw ideeën voor verbetering. Uw signalen zijn voor ons een belangrijke informatiebron!
Hoe beter wij weten hoe het met de kwaliteit, veiligheid van thuiszorg en wonen is gesteld, hoe beter wij uw belang kunnen behartigen.

Wij denken actief mee met de Raad van Bestuur en geven zowel gevraagd als ongevraagd advies over de onderwerpen die de zorg en wonen raken.

We hebben taken en bevoegdheden, zoals die in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorginstelling zijn vastgelegd.

Wat zijn voor ons belangrijke onderwerpen:

  • Uw ervaring als cliënt
  • Wonen en welzijn
  • Eten en drinken
  • Betrokkenheid van familie/thuisbezoek
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Communicatie
  • Ingrijpende verbouwingen, verhuizingen


Allemaal zaken, die uw zorg raken!

Wie we zijn                                                                                          

 

 

Voorzitter:   

 

Piet de Noord

Wonen en Welzijn/Zorg thuis 

Wybrich Hettema – Jan Schepers  - Aad van Velzen

 

Kwaliteit Veiligheid/eten/drinken     

 

Hanny van der Werff  - Aad van Velzen

 

Communicatie    

 

Dieuwke Dijk

 

Financiën   

 

Annelies Zwat / Ben Koekkoek

 

Gebouwen   

 

Wybrich Hettema - Piet de Noord

 

Gerda Dutij


Heeft u vragen, opmerkingen en ideeën?

Kom er gerust mee! Alle leden zijn erg betrokken mensen, die de zorg en ondersteuning door Carinova zo goed mogelijk door uw ogen willen bekijken.

Heeft u een praktische vraag over uw zorg, dan kunt u altijd terecht bij uw hulpverlener en/of locatiemanager/teamleider.

Jaarverslag 

Voor het jaarverslag over 2021, klik hier.
Voor het jaarverslag over 2020, klik hier.

Informatie en Contact?

T  06 1064 8085 t.n.v. D. van Erven-Slot, ambtelijk secretaris.

E clientenraad@carinova.nl

www.carinova.nl