Thuisbegeleiding

Wat is thuisbegeleiding:

Thuisbegeleiding is een vorm van persoonlijke begeleiding. Als er problemen zijn op bijvoorbeeld het gebied van het organiseren van het huishouden, het opvoeden van kinderen, het leren omgaan met geld, het hervinden van een dagstructuur of het leren omgaan met een beperking of handicap, kan een beroep gedaan worden op thuisbegeleiding. Ook bij verslaving of psychiatrische problemen kan thuisbegeleiding helpen. Onze thuisbegeleidsters werken er samen met u aan om het dagritme of de huishoudelijke structuur terug te brengen. Thuisbegeleiding werkt nauw samen met tal van andere organisaties.  

Welke hulp de cliënt van Carinova thuisbegeleiding krijgt is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en Carinova thuisbegeleiding. Dit kan dus per gemeente en per situatie verschillen, het is begeleiding op maat! Het ondersteuningsplan/ de verwijzing  van de gemeente is leidend voor begeleiding die u krijgt. Hier maakt u samen met u thuisbegeleider een plan op. Als u begeleiding nodig heeft kunt u kiezen voor Carinova thuisbegeleiding.

Waar richt thuisbegeleiding zich op:

Thuisbegeleiding helpt u vooral weer meer zelfredzaam te worden. De thuisbegeleider maakt problemen niet groter dan ze zijn en gaat samen met u aan de slag om uw situatie stapsgewijs te verbeteren, door u te ondersteunen bij bijvoorbeeld het:
• aanbrengen van overzicht en structuur in uw dagelijks leven
• organiseren van uw huishouden
• opvoeden van uw kinderen
• opbouwen van een dag- en weekritme
• op orde brengen en houden van uw administratie
• leggen of herstellen van sociale contacten
• omgaan met instanties en andere hulpverleners.

Aanvragen thuisbegeleiding:

De thuisbegeleiding wordt betaald vanuit de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning) of de jeugdwet. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Dit doet u in samenwerking met de gemeente . Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Kwaliteit thuisbegeleiding:

Thuisbegeleiding maakt gebruik van verschillende methodieken, waaronder VHT ((video home training).

Thuisbegeleiders zijn professionele begeleiders met een mbo-opleiding. Een thuisbegeleider is getraind om in complexe situaties te werken, problemen te signaleren en deze samen met de cliënt op te lossen. Daarbij kunnen ook andere hulpverleners worden ingeschakeld. Ze werken aanvullend op jeugdgezondheidszorg en het maatschappelijk werk.  Door oog te hebben voor de samenhang van problemen van mensen op verschillende levensgebieden, draagt hulp via thuisbegeleiding bij aan het voorkomen van zwaardere, ingrijpender en duurdere vormen van hulpverlening.