MiMakkers supervisie dag in Deventer

04 Oktober 2019

Vrijdag 4 oktober vindt er op de Carinova woonzorglocatie Sint Jozef/Graaf Florishof een supervisie dag plaats van een grote groep miMakkers. miMakker is een bijzondere vorm van contact maken met mensen met dementie. Een miMakker ziet er uit als clown en maakt vanuit rust en respect contact. Een Mimakker is opgeleid via de stichting miMakkus. Dit is en erkende korte beroepsopleiding. Vanuit deze opleiding wordt jaarljiks een supervisiedag georganiseerd.

Sinds 2017 bezoekt miMakker Blos, gespeeld door Lida, het Sint Jozef en de de Graaf Florishof, woonzorglocaties locaties van Carinova. Lida wordt ingehuurd met de waardigheid en trots gelden. Met deze middelen vanuit de overheid kan meer worden ingezet op een zinvolle dagbesteding van bewoners en deskundigheidsbevordering personeel. Daarmee is in de verpleeghuiszorg een goede beweging in gang gezet.

Lida speelt miMakker Blos vanuit haar eigen bedrijf MaatContact uit Deventer. In deze regio zocht men nog naar een geschikte locatie voor een supervisie dag. Carinova kon die locatie, Sint Jozef, bieden. Lida is daar blij mee omdat zij vindt dat Carinova, als dank voor de fijne samenwerking, een invasie van miMakkers verdient. Carinova kan rekenen op een hele dag miMakkers vanuit het hele land zonder dat hier inhuur kosten aan verbonden zijn. Een win-win situatie: miMakkers ontmoeten en leren terwijl de bewoners mee genieten. Een dag vol Waardigheid en Trots voor iedereen!