Carinova, locatie de Hartkamp kiest voor extra liefdevolle zorg middels de aanschaf van de CRDL (Cradle)

02 Juni 2017

Op vrijdag 9 juni neemt Carinova woonzorglocatie De Hartkamp een CRDL in ontvangst.  Een CRDL (Cradle) is een instrument dat aanraking vertaalt in geluid en daarmee echte contactmomenten realiseert met bewoners.

De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie. Carinova  heeft de CRDL aangeschaft met extra middelen afkomstig uit het programma Waardigheid en Trots om het welzijn van de bewoners te verbeteren. 

Belevingsgerichte zorg
Middels het plan "Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor ouderen", krijgen verpleeghuizen met ambitie ruim baan om verbeteringen in het welzijn van hun bewoners door te voeren. Vanuit de extra middelen die hiervoor ter beschikking zijn gesteld, heeft De Hartkamp in Raalte onlangs een CRDL aangeschaft. Judit Jansen, Carinova fysiotherapeut, zegt hierover: "We hebben gekozen voor de CRDL omdat het goed aansluit bij belevingsgerichte zorg van onze bewoners. De CRDL is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie. Het is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt ”. 

Waardevolle contactmomenten
“Wij wensen iedereen waardevolle contactmomenten en zijn zeer verheugd dat de CRDL hier een bijdrage aan kan leveren”, aldus Ger Schuivens van CRDL. De CRDL is een relatief nieuw instrument dat op een mooie en wonderbaarlijke wijze helpt om contact te maken met een naaste of bewoner met dementie. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. De CRDL brengt 25 verschillende geluiden ten gehore. Het zijn herkenbare geluiden (geluiden uit o.a. de natuur, de stad, het huishouden en van muziekinstrumenten) die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting. 

In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. Mensen die vanwege dementie niet goed meer kunnen communiceren raken het contact met hun naasten en de buitenwereld vaak kwijt. De CRDL biedt mensen een instrument om weer echt contact te maken. De CRDL biedt mensen een instrument om weer echt contact te maken. Dit is niet alleen fijn voor de verzorgers, maar juist ook voor de familieleden die hierdoor weer zinvol en aangenaam contact kunnen maken met hun partner of familielid in de zorginstelling.