Kwaliteit huishoudelijke hulp

De tevredenheid van u als cliënt vindt Carinova Huishoudelijke Hulp erg belangrijk. Carinova doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat u goed geholpen wordt.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is, worden alle zorgorganisaties in Nederland gecontroleerd op verschillende punten op basis van de kwaliteitsnorm ISO 9001-2015. De ISO 9001 certificering wordt gebruikt ter beoordeling of een organisatie in staat is te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Een extern bureau verzorgt deze controle. Wanneer de kwaliteit door het bureau als goed wordt beschouwd, wordt er een certificaat afgegeven.

Carinova Huishoudelijke Hulp heeft een ISO 9001 certificaat in haar bezit. Ook werkt Carinova Huishoudelijke Hulp volgens de normen van het kwaliteitsdocument: "Verantwoorde Hulp bij het Huishouden". Carinova houdt haar kwaliteit goed in de gaten en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten. 

Cliënten kunnen Carinova Huishoudelijke Hulp telefonisch, per e-mail en per 'kaart' uit de zorgmap bereiken met vragen over kwaliteit.

Kiest een cliënt voor een PGB, dan ligt de bewaking van de kwaliteit bij de cliënt.