Kwaliteit huishoudelijke hulp

De tevredenheid van u als cliënt vindt Carinova Huishoudeiljke Hulp erg belangrijk. Carinova doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat u goed geholpen wordt.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is, worden alle zorgorganisaties in Nederland gecontroleerd op verschillende punten. Een extern bureau verzorgd deze controle. Wanneer de kwaliteit door het bureau als goed wordt beschouwd, wordt er een HKZ-certificaat afgegeven. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling Zorgsector. Carinova Huishoudelijke Hulp heeft een HKZ-certificaat in haar bezit.

Ook werkt Carinova Huishoudelijke Hulp volgens de normen van het kwaliteitsdocument: "Verantwoorde Hulp bij het Huishouden". Carinova houdt haar kwaliteit goed in de gaten en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten.

Cliënten kunnen Carinova Huishoudelijke Hulp telefonisch, per e-mail en per 'kaart' uit de zorgmap bereiken met vragen over kwaliteit.

Kiest een cliënt voor een PGB, dan ligt de bewaking van de kwaliteit bij de cliënt.