Pilot eHealth Geriatrisch Revalidatiezorg (GRZ)

Pilot eHealth Geriatrisch Revalidatiezorg (GRZ)

Binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) wordt momenteel nog weinig eHealth ingezet, ook is er nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die eHealth binnen de GRZ te bieden heeft. Mogelijk kan het de behandeling optimaliseren? Mogelijk kan het verblijf van de cliënten prettiger worden? Mogelijk kan de cliënt middels de tablet makkelijk informatie vinden? Al deze vragen en nog meer worden nu onderzocht middels een pilot. Bij deze pilot wordt de tablet van Compaan gebruikt (die ook wordt gebruik bij beeldzorg).

Wat is eHealth en de Compaan?

eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg. Hierbij gaat het om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Binnen de GRZ maken we vooral gebruik van de digitale agenda en een oefenvideo functie.

De ergotherapeut helpt de cliënt bij het krijgen van dagstructuur middels het gebruik van de digitale agenda. De fysiotherapeut gaat oefeningen via de tablet uitzetten naar de cliënt. Op een afgesproken tijdstip krijgt de cliënt en melding en kan hij/zij de video afspelen.

Waar wordt de pilot gehouden?

De pilot is gestart op de GRZ afdelingen in Raalte en in Deventer. Er worden tijdelijk tablets ingezet bij hiervoor geselecteerde revalidatie cliënten. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de ergotherapie en fysiotherapie.

Wanneer komt mij cliënt hiervoor in aanmerking?

Alle cliënten op de Geriatrische Revalidatie Zorg kunnen hiervoor in aanmerking komen. De zorg bekijkt de situatie van de cliënt en constateert in eerste instantie of het gebruik van een tablet effectief kan zijn. Daarbij worden de fysiotherapeut en ergotherapeut betrokken.

Wat moet ik doen om eHealth binnen de GRZ in te zetten bij mijn cliënt?

Als je graag de Compaan wilt inzetten bij een client, dan kun je contact opnemen met de zorgverleners op de GRZ afdelingen. Zij weten wie de verantwoordelijke verpleegkundige is die zich met de inzet van deze toepassing bezig houdt.

Meer vragen?

Voor meer vragen kun je contact op nemen met het zorg innovatie team. Dit kan telefonisch of per mail.

Klik hier voor contactgegevens