Medido

Medido

Omdat juist medicijngebruik belangrijk is voor het stabiliseren dan wel verbeteren van de gezondheidssituatie, is het noodzakelijk dat een patiënt hierbij optimaal ondersteund wordt. Een grote groep medicijngebruikers kan extra hulp gebruiken. Deze hulp wordt nu vaak geleverd door een medewerker van de thuiszorg, maar dat kan ook met Medido Connected.

Wat is Medido?

De Medido is een medicijn dispenser, ontwikkeld door Innospense. De Medido Connected attendeert, motiveert en observeert patiënten bij het gebruik van medicatie. Dit wordt gerealiseerd door voorverpakte medicatie in de dispenser te plaatsen en deze op het actuele weekprogramma in te stellen. Vervolgens geeft de Medido Connected de gebruiker een signaal wanneer het tijd is de medicatie in te nemen. Dit kan zowel voorverpakte medicatie als restmedicatie zijn.

De ervaring van de cliënt

Klik op onderstaande video voor de ervaring van de cliënt. 

Medido


Hoeveel gaat het de cliënt kosten?

De Medido zelf wordt door Carinova in bruikleen gegeven aan de cliënt indien hij/zij een indicatie medicatie toereiken heeft. De baxterrol die in de Medido zit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het kost de cliënt dus niets. Doordat de cliënt zelfstandig en op de juiste tijdstippen medicijnen kan innemen hoeft daarvoor geen zorgverlener langs te komen.

Wanneer komt de cliënt hiervoor in aanmerking?

De Medido is geschikt voor mensen die meerdere medicijnen gebruiken op verschillende momenten en hier zelf geen overzicht (meer) van kunnen houden. Bijvoorbeeld mensen met (beginnende) dementie of andere geheugenproblemen. Ook kan de Medido worden ingezet voor mensen die niet therapietrouw zijn. Daarnaast moet de cliënt een indicatie Medicatie toereiken hebben.

En dan?

De cliënt die geschikt is voor het gebruik van de Medido wordt aangemeld. Vanuit daar neemt de Medido zelf de communicatie over en installeren zij de medicijn dispenser.

Meer vragen?

Voor meer vragen kun je contact op nemen met het zorg innovatie team. Dit kan telefonisch of per mail.

Klik hier voor contactgegevens