De Compaan (Beeldzorg)

De Compaan (Beeldzorg)

“Nieuw denken en doen”. Onder dit motto is het innovatieteam gestart om te kijken hoe we met innovaties onze cliënten en de collega’s in de zorg kunnen ondersteunen. Door de inzet van technologische middelen kunnen we samen de zorg verbeteren, bemensbaar en betaalbaar houden. Hierbij richt het innovatieteam zich op ontwikkeling en toepassing van technologische middelen én sociale innovatie. Niet de technologie, maar onze collega’s en de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van onze cliënten staan voorop. De afgelopen periode heeft het innovatieteam veel zorg technologieën uitgeprobeerd en hebben zij met cliënten en collega’s in de zorg ervaren welke innovaties echt kunnen helpen. Beeldzorg is hier een bewezen voorbeeld van.

Wat is Beeldzorg?

Beeldzorg, ook wel beeldbellen genoemd, is het verlenen van zorg op afstand met behulp van een beeldscherm via een beveiligde videoverbinding. Beeldzorg kan fysieke zorgmomenten vervangen of ondersteunen. Beeldzorg wordt geleverd op de THUIZZ-tablet (Compaan) en kan naast het vervangen van zorgmomenten ook bijdragen aan het sociaal welbevinden van de cliënt.

De THUIZZ-tablet kan behalve het leveren van zorg, ook een toegevoegde waarde hebben voor het welzijn en vermaak. Zo kan er makkelijk beeldcontact worden gelegd met naasten en kunnen er foto’s worden verstuurd en ontvangen. Via de tablet kunnen ook spellen gespeeld worden. Er kan bijvoorbeeld elke vrijdag mee worden gespeeld met de live Bingo van Compaan. Hier vallen leuke prijsjes te winnen!

Beeldzorg wordt geleverd door de zorgcentrale NAAST. De zorgcentrale is onderdeel van Sensire en wordt bemand door diverse verzorgende en verpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg op afstand. De zorgcentrale is dag en nacht bereikbaar, zo kan er altijd iemand meekijken als het nodig is. We zijn aan het onderzoeken of we beeldzorg in 2021 ook vanuit onze eigen organisatie kunnen aanbieden.

De ervaring van de cliënt en de medewerker

Beeldzorg wordt nu al een tijd wekelijks bij meer dan 40 cliënten ingezet en we zien veel positieve ervaringenWe zien dat cliënten veel meer vrijheid krijgen in hun doen en laten, de tijdstippen dat er zorg geleverd kan worden is wat constanter en de cliënt wordt zelf meer aan het werk gezet. Daarnaast hoeft beeldzorg niet alle zorg te vervangen, hierdoor houdt de cliënt wel het contact met de zorgverlener. 

“Wij hebben beeldzorg ingezet bij een cliënt met een katheter, de zorg wordt dan zelf gedaan door de cliënt onder toezicht van een medewerker op afstand. Nadien wordt er gerapporteerd in Ons, zo kunnen wij meelezen en zijn we op de hoogte van de cliënt.” -  Yasemin Koçyigit – Arslan (wijkverpleegkundige) 

“We merken vaak dat de cliënt zo enthousiast is dat we eigenlijk al wat minder hoeven te komen. Dat draagt echt bij aan de eigen regie en het welbevinden van de cliënt.” - Denise Lenferink (wijkverpleegkundige) 

Klik op onderstaande video om de ervaring van de cliënt en de medewerker te bekijken. 

beeldzorg

Hoeveel gaat het de cliënt kosten?

Beeldzorg is geïndiceerde zorg. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met de cliënt of beeldzorg geschikt is. Is dit het geval, dan kost inzetten van beeldzorg de cliënt niets. Carinova heeft beeldzorg tablets in bezit en verstrekt deze aan de cliënten.  Wel blijft de tablet in het bezit van Carinova en krijgt de cliënt de tablet te leen. Om deze reden wordt er aan de cliënt gevraagd een bruikleenovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst wordt meegenomen door de medewerker van het innovatie team en verder toegelicht tijdens de installatie.

Wanneer komt de cliënt hiervoor in aanmerking?

Beeldzorg is met name geschikt om niet urgente zorg te verlenen. Beeldzorg wordt veelal ingezet voor de dagelijkse medicijn controles, de ondersteuning en coaching bij persoonlijke zorg, psychische zorg, palliatieve zorg, thuisbegeleiding, nachtzorg, ondersteunen van de mantelzorger en overleg tussen verpleegkundigen.

En dan?

Nadat de zorgmedewerker de geschikte cliënt voor beeldzorg heeft gevonden, wordt de inzet hiervan besproken met de cliënt. Na akkoord van de cliënt wordt beeldzorg ingezet en wordt er gekeken of dit past bij de huidige zorgvraag. Als duidelijk wordt dat Beeldzorg niet de goed pas bij de huidige zorgvraag wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.

Meer vragen?

Voor meer vragen kun je contact op nemen met het zorg innovatie team. Dit kan telefonisch of per mail.

Klik hier voor contactgegevens