Veilig Thuizz

Langer thuis wonen maar dan met de gedachte dat er altijd iemand is die naar u om kijkt. Dat is prettig. Tegenwoordig kan dat met innovatieve technologie, maar gelukkig staan er bij het Servicepakket ook ‘gewoon’ mensen voor u klaar.

Cursussen

Vanaf 2019 bieden wij u een tweetal cursussen aan. Te weten de cursus valpreventie en een cursus verzorging Thuizz voor mantelzorgers.

Veilig thuizz

Langer veilig thuis wonen, daar helpt het Servicepakket u mee. Naast ons cursusaanbod bieden wij ook personenalarmering. Daarmee kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. In noodsituaties drukt u simpelweg op de knop. Voor een vast bedrag per maand kunt u de alarmering uitbreiden met professionele alarmopvolging van Carinova.

Als abonnee bent u met ingang van 2019 ook verzekerd van 'Acute hulp Thuizz'. Hierbij ontvangt u thuiszorg of huishoudelijke hulp bij een acute verandering in uw huishouden, te denken aan een acute ziekenhuisopname of plotseling overlijden van uw partner.