Dagbesteding en Dagbehandeling

Carinova biedt zowel Dagbesteding als Dagbehandeling aan. Door het centraal te stellen van uw behoeften, ondersteunen wij uw eigen kracht en mogelijkheden. Mede door de dagbesteding en/of dagbehandeling kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tevens worden eventuele mantelzorgers ontlast. Daarmee levert Dagbehandeling/Dagbesteding niet alleen een positieve bijdrage aan uw welzijn maar ook aan dat van uw mantelzorger.

Dagbesteding 

Wat is Dagbesteding?
Dagbesteding helpt om zowel structuur als een zinvolle invulling aan uw dag te geven. Door de sociale contacten die u opdoet tijdens de gezellige en zinvolle activiteiten wordt uw welbevinden bevorderd. De dagelijkse begeleiding en activiteiten worden altijd geboden door professionele  begeleiders

Voor wie is Dagbesteding?
U woont zelfstandig  maar u heeft net wat extra ondersteuning nodig op lichamelijk, geestelijk (dementie) en/of sociaal gebied. U kunt deelnemen aan de dagbesteding als u een  WMO-indicatie heeft via de gemeente of als er vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een indicatie is vastgesteld door het Centrum voor indicatiestelling (CIZ).

Dagbehandeling 

Wat is Dagbehandeling?
Bij de dagbehandeling ontvangt u professionele begeleiding, behandeling en/of verzorging. Afhankelijk van uw zorgbehoefte kunnen verschillende disciplines worden ingeschakeld; zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en een specialist ouderengeneeskundige. Dagbehandeling wordt altijd geboden door een team van professionals. 

Voor wie is Dagbehandeling?
U komt in aanmerking voor de dagbehandeling als u te maken heeft met een lichamelijke ziekte en/of handicap; bijvoorbeeld een CVA of de ziekte van Parkinson. U kunt deelnemen aan de dagbesteding als er vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een indicatie is vastgesteld door het Centrum voor indicatiestelling (CIZ).