Cliënttevredenheid

Cliënt ervaringen
Carinova hecht aan een goede kwaliteit van haar verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling! Om die reden is Carinova bijzonder geïnteresseerd in uw ervaringen met de verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling vanuit Carinova.

Carinova leert van uw ervaringen en verrijkt daarmee haar goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Carinova nodigt u graag uit om ook uw ervaringen kenbaar te maken!

U kunt uw ervaringen kenbaar maken in het overleg met onze medewerker; dat kan bijvoorbeeld leiden tot aanpassing van de afspraken zodat deze nog beter aansluiten bij wat u wenst.

Carinova kan u echter ook per brief of mailbericht benaderen of u wilt deelnemen aan een enquête. We stellen het dan erg op prijs wanneer u daar aan wilt deelnemen.

Soorten enquêtes die Carinova periodiek gebruikt zijn bijvoorbeeld:
-      de `consumer quality index` (Cqi) vanuit de huishoudelijke zorg;
-     `mijn verbetermeter` binnen thuiszorg, woonzorg, thuisbegeleiding;
-     www.zorgkaartnederland.nl voor thuiszorg en woonzorg;
-     de `patient reported experience measures` (Prem) bij de wijkverpleging, fysiotherapie en logopedie
-     De `gastvrijheidsbarometer` bij woonzorg.

Carinova gaat er van uit dat u, wanneer Carinova (of een onderzoeksbureau namens Carinova) u benadert om deel te nemen aan zo een cliënt ervaringsonderzoek, geen bezwaar heeft om deel te nemen aan zo een onderzoek.
Carinova heeft via gebruikersovereenkomsten met onderzoeksbureau`s geregeld dat alle benodigde adresgegevens en  ontvangen reacties geheel privacy beveiligd zijn en totaal anoniem verwerkt worden. Reacties zijn dus nooit herleidbaar naar de respondent.

Heeft u vragen of wilt u liever toch niet deelnemen aan zo een ervaringsonderzoek dan kunt u dat altijd kenbaar maken:
-       via: stafkwaliteit@carinova.nl
-       of bij onze beleidsadviseurs via telefoonnummer: 0900 – 8662;
-       of door een ontvangen formulier met bijv. de opmerking `ik
doe niet mee` retour te sturen in de bijgeleverde antwoord-enveloppe;
-       of, wanneer u wordt gebeld, aan te geven dat u niet wilt deelnemen.

Maar - eerlijk gezegd - zou u ons wel blij maken wanneer u wel reageert! Omdat Carinova graag wil leren van uw ervaring en hoe Carinova wellicht nog beter zorg, verpleging, begeleiding en/of behandeling kan verlenen die past bij uw wensen en onze mogelijkheden.