Aanvragen huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen kunt u vinden op de website van uw gemeente.