Carinova Bouwt

Alle (nieuw)bouw activiteiten van Carinova zijn te volgen via een nieuwe website www.carinovabouwt.nl. Op deze website is snel per gemeente te vinden welke bouwactiviteiten er op dit moment plaatsvinden. Op de website kunt u ook via foto's zien wat de stand van zaken is rond deze projecten.

Tegenwoordig wordt natuurlijk anders over zorg gedacht dan tientallen jaren geleden, de tijd waarin een deel van onze locaties zijn gebouwd. Nieuwe zorgconcepten, zoals het kleinschalig wonen, vragen om passende gebouwen. Senioren willen langer thuis blijven wonen, tegelijkertijd zijn er steeds meer ouderen die complexe zorg nodig hebben. Carinova speelt op deze vraag in door het moderniseren van
haar vastgoedportefeuille.

St. Willibrord